ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 11/12/2000

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μικρή ομάδα φοιτητών των Τμημάτων Φυσικής και Αρχιτεκτόνων έχει καταλάβει, από την Τετάρτη 6-12-2000, το κτίριο Διοίκησης του Α.Π.Θ., με γενικά αιτήματα όπως να αποσυρθούν τα νομοσχέδια για το εργασιακό, Υγεία, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Α.Ε.Ι, μεταπτυχιακές σπουδές και να καταργηθούν οι νόμοι 2525 και 2640.

Ορισμένα όμως από τα νομοσχέδια αυτά (αυτοτέλεια ΑΕΙ, μεταπτυχιακά και έρευνα) δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα και τα ίδια τα Α.Ε.Ι να μην γνωρίζουν το περιεχόμενό τους για να εκφράσουν τις απόψεις τους, ενώ το νομοσχέδιο για την Υγεία ανακοινώθηκε στην τελευταία Σύνοδο Πρυτάνεων η οποία και υιοθέτησε θέσεις των φοιτητών της Ιατρικής.

Η κατάληψη αυτή έχει αρνητικά αποτελέσματα σε όλες τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

 1. Εκπαιδευτικές
  • Δεν υπογράφονται συμβάσεις διδασκόντων με βάση το Π.Δ 407
  • Δεν μπορούν να εγγραφούν πρωτοετείς φοιτητές ειδικών κατηγοριών (άτομα με προβλήματα υγείας, αθλητές κλπ).
  • Υπάρχει κίνδυνος μη πραγματοποίησης των πανελληνίων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού.
  • Καθυστερούν οι μετεγγραφές εσωτερικού (πολύτεκνοι, λόγοι υγείας, κοινωνικοί κλπ).
  • Δεν μπορεί να γίνουν προγραμματισμένες ορκωμοσίες πτυχιούχων και διδακτόρων.

 2. Οικονομικές
  • Αναβολή και ενδεχόμενη ματαίωση διαγωνισμών για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων και εκτέλεσης έργων.
  • Καθυστέρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Α.Π.Θ με αποτέλεσμα την επιβολή ποινικών ρητρών εις βάρος του.
  • Αδυναμία απορρόφησης των πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους, λόγω μη πληρωμής προμηθευτών, εργολάβων και την αδυναμία πληρωμής των εργαζομένων στο Α.Π.Θ εν όψει και των εορτών.

 3. Λειτουργικές
  Η συνέχιση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης οδηγεί βαθμιαία στην διακοπή της λειτουργίας όλων των Τμημάτων.

  Πιστεύουμε ότι η καθιέρωση του ελεύθερου διαλόγου στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, στην οποία η συμμετοχή των φοιτητών είναι σε ποσοστό 40% περίπου, τους δίνει την δυνατότητα να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους για να συζητηθούν στο ανώτατο συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου το οποίο σε πολλά ζητήματα έχει υιοθετήσει απόψεις φοιτητών παίρνοντας θέση όχι μόνο σε ζητήματα εκπαίδευσης και έρευνας αλλά και σε θέματα γενικότερης κοινωνικής διάστασης.

  Το να επιμένει η ομάδα των φοιτητών στην χωρίς απόκριση προς τους αρμοδίους, παρεμπόδιση λειτουργίας των 250 εργαζομένων στο κτίριο Διοίκησης και όλων των δημοκρατικά εκλεγμένων συλλογικών οργάνων μόνο πρόσθετα εμπόδια προκαλεί που δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την προσπάθεια του Πανεπιστημίου μας να ξεπεράσει γενικότερα προβλήματα της ανώτατης παιδείας οδηγώντας στην υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

  Ας αναλογισθούν και ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Από την Πρυτανεία