ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 31/08/2018 23:59

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε στα παρακάτω πεδία θα συμπεριληφθούν στην επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος.

Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με το γραφείο "ΑΠΘ στην πόλη" τηλεφωνικά στα 2310995216, 6945051246, ή μέσω e-mail στο city@auth.gr.

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Παρακαλούμε επιλέξτε:
το σύνδεσμο 'Προσωπικά Στοιχεία' για να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία
το σύνδεσμο 'Στοιχεία Πρότασης' για να προσθέσετε τα στοιχεία της πρότασης

Προσωπικά Στοιχεία
Τα πεδία "Υπεύθυνος 2" και "Υπεύθυνος 3" συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από περισσότερα του ενός μέλη ΔΕΠ.
Υπεύθυνος 1
Στοιχεία Πρότασης
Θα χρησιμοποιηθεί αυτολεξεί για τη δημιουργία του προγράμματος.
Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες
Σε περίπτωση που η εκδήλωσή σας σχετίζεται με κάποια ομάδα ή φορέα του Πανεπιστημίου, συμπληρώστε το όνομά της/του.
Σημειώστε πόσες φορές θα διεξαχθεί συνολικά η δράση σας. Αν η δράση πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά, επιλέξτε "1".
min
Σημειώστε τη διάρκεια της μίας φοράς διεξαγωγής της δράσης σε λεπτά της ώρας.
Σημειώστε ηλικιακό εύρος π.χ. Από .... έως .... ετών
Περιγράψτε το είδος και το κόστος των αναλωσίμων που απαιτούνται για την υλοποίηση της δραστηριότητας . Παρακαλούμε να γίνετε όσο πιο συγκεκριμένοι μπορείτε. Στις τιμές, να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Εθελοντές καθηγητές (εκτός από τους ορισμένους στην φόρμα ως υπεύθυνους) / προσωπικό
Εθελοντές φοιτητές που θα υποστηρίξουν τη διεξαγωγή της δράσης σας και θα τους αναζητήσετε εσείς. Αυτοί οι φοιτητές *ΔΕΝ* συμπληρώνουν κάποια φόρμα εθελοντικής προσφοράς, Καταγράφετε τα ονόματά τους και με βάση την καταγραφή σας θα τους δοθούν οι βεβαιώσεις εθελοντικής προσφοράς.
Σημαντικό: Η περιγραφή, θα συμπεριληφθεί αυτούσια στο πρόγραμμα αλλά και σε κάθε άλλη πιθανή αναδημοσίευση.