Επιλογή προβολής: Ημέρα Εβδομάδα Μήνας Έτος
Παρασκευή, 09 Οκτώβριος 2015
Διεθνές Συνέδριο “Audio Mostly 2015”, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εκπαιδευτική Ημερίδα Βιοπληροφορικής σε Ανάλυση NGS Δεδομένων: διερεύνηση δεδομένων στις επιστήμες ζωής, Αίθουσα Σεμιναρίων του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)