Επιλογή προβολής: Ημέρα Εβδομάδα Μήνας Έτος
Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2017
Σειρά Διαλέξεων με θέμα: "Διαχείριση καθημερινών κρίσεων", Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Κ.Ε.Δ.Ε.Α.