Εποπτεία
Δέσποινα Κλαβανίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Πρόεδρος
Δημήτριος Ναζίρης Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Θεάτρου

1. Η επιτροπή εισηγείται προτάσεις το σχεδιασμό της πολιτιστικής πολιτικής του Ιδρύματος και υποστηρίζει την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ΑΠΘ
2. Η θητεία είναι διετής. Λήξη 31-12-2016.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2905/19-2-2015.
 

Μέλη: