Πρόεδρος: 

Δήμητρα Κογκίδου Καθηγήτρια
Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα Καθηγήτρια
Τμήμα Ιατρικής

E: 

Επίσημο logo της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας ΑΠΘ

Καλώς ορίσατε στη σελίδα της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας στο  Α.Π.Θ.

  • Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας ΑΠΘ έχει ως σκοπό  την προαγωγή της ισότητας των  φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας στο ΑΠΘ.

 Πιο συγκεκριμένα, στους σκοπούς της περιλαμβάνονται:

  • Η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις δραστηριότητες, στα προγράμματα, στις επιτροπές και στα όργανα του ΑΠΘ
  • Η ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης των γυναικών πανεπιστημιακών /άλλων εργαζομένων  γυναικών, καθώς και των φοιτητριών
  • Η προώθηση του διαλόγου γενικά για έμφυλα θέματα και ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν τη σχέση κοινωνίας και επιστήμης από την οπτική του φύλου
  • Η προαγωγή της έρευνας σχετικά με την επίδραση της έμφυλης ιδεολογίας στην παραγωγή της γνώσης, στην κατασκευή των κυρίαρχων επιστημονικών παραδειγμάτων και στη δημιουργία μηχανισμών παραγωγής και αναπαραγωγής τους.
  • Η προώθηση προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων  που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
  • Η συνεργασία με ανάλογες επιτροπές, δίκτυα, οργανώσεις, ιδρύματα, εταιρείες, συμβούλια, ενώσεις, φορείς κλπ., εντός και εκτός Ελλάδας, που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων
  • Η ενασχόληση με ζητήματα (επιστημονικά, υπηρεσιακά, κοινωνικά) που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι/ες στο ΑΠΘ
  • Η παροχή ενημέρωσης και επιμόρφωσης  με τη μορφή σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, ανακοινώσεων, εκδόσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων  σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων.

H θητεία είναι διετής.  Λήξη 31-12-2016.
Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2905/19-2-2015.

Η σύνθεση της Επιτροπής τροποποιήθηκε με την προσθήκη μελών άλλων κατηγοριών προσωπικού του ΑΠΘ (διοικητικό και λοιπό προσωπικό)

Νέα Σύνθεση Επιτροπής 2017-2018   (Εναρξη 1/9/2017)

 

Δείτε τη σελιδα μας στο FACEBOOK "Επιτροπη Φυλου και Ισοτητας του ΑΠΘ"

Μέλη: