Υπεύθυνος
Θεόδωρος Λαόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Πρόεδρος
Φιλομήλα Κομνηνού Καθηγήτρια
Τμήμα Φυσικής

Η Επιτροπή Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού έχει ως έργο την οργάνωση λειτουργίας, συντήρησης και βέλτιστης διαχείρισης του μεγάλου διατμηματικού εξοπλισμού του ΑΠΘ, ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση για έρευνα διεπιστημονικού χαρακτήρα.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2016.

Μέλη: