Το Συμβούλιο του ΑΠΘ, προκειμένου να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στο καθήκον του αναφορικά με την έγκριση του Οργανισμού και του Εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος, απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και ζητά να καταθέσουν τις απόψεις τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση council-secretary@auth.gr (σε αρχείο pdf).

Για την καλύτερη οργάνωση της διαβούλευσης, το Συμβούλιο προτείνει προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα.

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν το κείμενό σας θέλετε να είναι ανοιχτό στην πανεπιστημιακή κοινότητα σε αυτήν τη σελίδα.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

          ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

          ΣΠΟΥΔΕΣ

          ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

          ΦΟΙΤΗΣΗ

          ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ και ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

          ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

          ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και Λοιπά Θέματα