Μερόπη Τσακίρη
Τηλ. 2310 99 6778

Ελένη Ναλμπάντη
Τηλ. 2310 99 1183

Email Γραμματείας: council-secretary@auth.gr