Η ενημέρωση των εργαζομένων του Α.Π.Θ. για τις μηνιαίες αποδοχές τους γίνεται μέσω της εφαρμογής "Μισθοδοσία on-line".