Ο φοιτητής μέσα από την ιστοσελίδα sis.auth.gr έχει τις εξής δυνατότητες συνδιαλλαγής με τη Γραμματεία του:

  • Εμφάνιση στοιχείων μαθημάτων (περασμένα μαθήματα με αντίστοιχη βαθμολογία, εξεταστική περίοδο, ακαδημαϊκό έτος, ώρες διδασκαλίας, μαθήματα δηλωμένα για το τρέχον εξάμηνο με το πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεών τους, μέσος όρος βαθμολογίας).
  • Αποστολή δηλώσεων μαθημάτων τρέχοντος εξαμήνου. 
  • Άμεση ανάκτηση και εκτύπωση προσωπικών στοιχείων του (αριθμός πανεπιστημιακού μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο, έτος εισαγωγής).
  • Αιτήσεις Πιστοποιητικών για παραλαβή από τη Γραμματεία