Πρόεδρος: 

Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια
Πρόεδρος
Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Γραμματέας
Ζαχαρίας Κουκουνάρης

Γραμματεία: 

Ζαχαρίας Κουκουνάρης

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγική Σχολή

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995048
+30 2310 995028

F: 

+30 2310 995063

E: 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 320/83 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986-87.  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μαζί με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αποτελούν την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  παρέχει:  

  1. προπτυχιακό τετραετή κύκλο σπουδών,
  2. δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις Επιστήμες της Αγωγής.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει τους ακόλουθους τρεις τομείς:

  • Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών,
  • Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών,
  • Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού.
Επιστροφή σε Παιδαγωγική Σχολή