Η Νησίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα παραμείνει κλειστή για το επόμενο χρονικό διάστημα για τεχνικούς λόγους. 

Υπεύθυνος/η: 

Βασίλειος Κουλούντζος Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νησίδα Η/Υ Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.
Αρχαιολογικού Μουσείου 29
54640 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 991245

F: 

+30 2310 995083

E: