Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης, διοργανώνει το Πρόγραμμα «Αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία: κείμενα, εικαστικές τέχνες και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές». 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Submitted from on 30/08/2017 @ 15:28