Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιείται για τέταρτη φορά το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση».

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Submitted from on 30/08/2017 @ 15:32