Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.  θα υλοποιηθεί σεμινάριο με τίτλο «Εφαρμοσμένη Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία»  το Νοέμβριο 2017.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Submitted from on 18/09/2017 @ 12:30