Στο Διεθνές Συνέδριο 2017 ACMASS στην Οσάκα (http://acmass.org/site/page.aspx?pid=901&sid=6031&lang=en) που πραγματοποιήθηκε 14-16 Αυγούστου 2017, στην Ιαπωνία,  συμμετείχε το ΕΥ ΖΗΝ, η πρώτη Εθελοντική Φοιτητική Ομάδα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ,  όπου η ομάδα των ερευνητών του παρουσίασε εργασία της με αντικείμενο τη δράση της στο πεδίο του σχεδιασμού του χώρου με συμμετοχικές και “από κάτω προς τα πάνω” προσεγγίσεις και διαδικασίες στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ.

Οι αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της Πολυτεχνικής Σχολής στήριξαν από την αρχή την δράση των φοιτητών σε όλα τα επίπεδα.

Submitted from Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης on 21/09/2017 @ 14:12