Οργάνωση από , Thu, 18/05/2017 - 12:03
Διαβάστηκε 1,576
Οργάνωση από , Thu, 18/05/2017 - 09:55
Διαβάστηκε 1,381
Οργάνωση από Τμήμα Φιλολογίας , Wed, 17/05/2017 - 13:44
Διαβάστηκε 1,530
Οργάνωση από Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, Wed, 17/05/2017 - 07:50
Διαβάστηκε 3,271
Οργάνωση από , Tue, 16/05/2017 - 15:10
Διαβάστηκε 1,390
Οργάνωση από Pr. James Crow (University of Edinburgh), Dr. Pagona Papadopoulou (Aristotle University of Thessaloniki), Tue, 16/05/2017 - 11:08
Διαβάστηκε 2,166
Οργάνωση από ΔΠΜΣ "Μουσειολογεία-Διαχείριση Πολιτισμού", Mon, 15/05/2017 - 12:54
Διαβάστηκε 2,026
Οργάνωση από IVSA Greece (IVSA Thessaloniki & IVSA Thessaly) - Παγκόσμια Οργάνωση Φοιτητών Κτηνιατρικής, Παραρτήματα Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, Fri, 12/05/2017 - 14:15
Διαβάστηκε 2,580

Pages