Οργάνωση από Όμιλος μελέτης ιατρικού δικαίου και βιοηθικής και ΔΠΜΣ του ΑΠΘ: 'Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις:Δικαική ρύθμιση και βιοηθική διάστση', Thu, 07/12/2017 - 14:31
Διαβάστηκε 1,112
Οργάνωση από Τμήμα Πληροφορικής Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού, Thu, 07/12/2017 - 12:11
Διαβάστηκε 1,875
Οργάνωση από Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Tue, 05/12/2017 - 16:02
Διαβάστηκε 647
Οργάνωση από Co.Mv.o.S. (Cooperation and Motivation of Students), Tue, 05/12/2017 - 15:00
Διαβάστηκε 881
Οργάνωση από ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», Tue, 05/12/2017 - 14:29
Διαβάστηκε 1,059

Pages