Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη – 541 24 Θεσ/νίκη), προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση πρασίνου του Α.Π.Θ. κατά το έτος 2008-2009»

Το έργο συντίθεται από οικοδομικές ή πρασίνου εργασίες με προϋπολογισμό 614.543,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Αναλυτικά η περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας στο συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

1/08

Προϋπολογισμός: 

614€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Sunday, 8 January, 2017 - 02:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Thursday, 1 January, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

2310 996823
Προέλευση Διαγωνισμού

Ονομασία ή τίτλος φορέα: 

ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Submitted on 08/01/2008 @ 9:21