Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παρακάτω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2881/18-2-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Περιγραφική Ανατομική», «Ιστολογία – Εμβρυολογία», «Φυσιολογία», «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», «Κλινική Φυσιολογία», «Κυτταρική και Μοριακή Φυσιολογία», «Φυσιολογία – Νευροφυσιολογία», «Παθοφυσιολογία», «Φαρμακολογία», «Κλινική Φαρμακολογία», «Ακτινοδιαγνωστική – Επεμβατική Ακτινολογία», «Ακτινοδιαγνωστική – Επεμβατική Νευροακτινολογία», «Αγγειοχειρουργική», «Ορθοπαιδική», «Γενική Χειρουργική», «Αναισθησιολογία», «Ουρολογία», «Καρδιοχειρουργική», «Ορθοπαιδική – Μεταβολικές Παθήσεις Οστών», «Πλαστική Χειρουργική», «Εργοφυσιολογία», «Νευρολογία»,  «Νευροχειρουργική», «Ψυχιατρική», «Νεογνολογία», «Παιδιατρική», «Παιδιατρική - Παιδιατρική Ανοσολογία», «Παιδιατρική – Παιδιατρική Πνευμονολογία», «Παιδιατρική – Παιδιατρική Καρδιολογία», «Παιδιατρική - Λοιμωξιολογία», «Πνευμονολογία», «Παθολογία», «Καρδιολογία», «Καρδιολογία. Επιστημονικό πεδίο: ηλεκτροφυσιολογία», «Καρδιολογία. Επιστημονικό πεδίο: επεμβατική καρδιολογία», «Παθολογία. Επιστημονικό πεδίο: σακχαρώδης διαβήτης»,  «Παθολογία – Διαβητολογία», «Ωτορινολαρυγγολογία», «Οφθαλμολογία»

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2887/9-5-2014
Γνωστικά αντικείμενα: «Χειρουργική Παίδων»

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2888/28-5-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Βιοχημεία», «Ιατρική Βιολογία – Ιατρική Γενετική», «Ωτορινολαρυγγολογία - Νευροωτολογία», «Παιδιατρική – Παιδιατρική Νευρολογία», «Μαιευτική – Γυναικολογία», «Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής», «Θωρακοκαρδιοχειρουργική» και «Γενική Χειρουργική – Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων»

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2890/7-7-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Υγιεινή – Προαγωγή Υγείας» και «Πυρηνική Ιατρική»

5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2891/23-7-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Παθολογική Ογκολογία» και «Παιδιατρική – Παιδιατρική Ρευματολογία»

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2891/23-7-2014 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2881/18-2-14) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Ουρολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2895/8-10-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Γαστρεντερολογία»
«Νεφρολογία»
«Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική»
«Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική – Επιστημονικό Πεδίο : Μοριακή Παθολογική Ανατομική»
«Ιατρική Μικροβιολογία»
«Υγιεινή-Κοινωνική Ιατρική»
«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Ιατρική Εκπαίδευση»
«Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία»
«Ακτινοδιαγνωστική»
«Ιατρική Πληροφορική»
«Παθολογία-Ηπατολογία»
«Καρδιοθωρακοχειρουργική»
«Μαιευτική-Γυναικολογία-Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή»

7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2897/7-11-2014
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2897/7-11-2014 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2881/18-2-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Ιστολογία-Εμβρυολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2897/7-11-2014
Γνωστικό αντικείμενο:  «Υγιεινή»

8. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2900/22-12-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Δερματολογία - Αφροδισιολογία»,
«Ιατροδικαστική και Τοξικολογία – Επιστημονικό πεδίο: Μοριακή Ιατροδικαστική και Τοξικολογία»,
«Ιατρική Νομολογία και Δεοντολογία»,
«Παιδιατρική – Παιδιατρική Ενδοκρινολογία»,
«Μαιευτική – Γυναικολογία – Εμβρυομητρική Ιατρική»,
«Ψυχιατρική – Ψυχοσεξουαλικότητα» και
«Ψυχοακουστική»

----------
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2900/22-12-2014  τροποποίησε προηγούμενες αποφάσεις της (συνεδριάσεις Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014 και 2895/8-10-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Νεφρολογία» και «Παιδιατρική - Παιδιατρική Πνευμονολογία», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2900/22-12-2014 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2890/7-7-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Πυρηνική Ιατρική», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2904/2-2-2015
Γνωστικά αντικείμενα:
«Αιματολογία» και
«Αιματολογία - Αιμοσφαιρινοπάθειες»

 

10. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2905/19-2-2015
Γνωστικό αντικείμενο:
«Θωρακοχειρουργική»

 

11. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2906/19-3-2015
Γνωστικό αντικείμενο:
«Παιδιατρική-Παιδιατρική Αιματολογία, Ογκολογία»

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2906/19-3-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2888/28-5-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Βιοχημεία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

-----------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2906/19-3-2015  τροποποίησε προηγούμενες αποφάσεις της (συνεδριάσεις Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014 και 2895/8-10-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Καρδιολογία» και «Γαστρεντερολογία», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 

12. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2908/8-4-2015
Γνωστικό αντικείμενο:
«Ψυχιατρική με εξειδίκευση στις εξαρτήσεις ουσιών»

-------------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2908/8-4-2015  τροποποίησε προηγούμενες αποφάσεις της (συνεδρίαση Συγκλήτου αριθμ. 2881/18-2-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Ψυχιατρική» και «Φυσιολογία», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παραπάνω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

13. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2909/20-5-2015
Γνωστικό αντικείμενο:
«Ενόργανη Ανάλυση Οργανικών Βιομορίων»

 

14. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2910/28-5-2015
Γνωστικά αντικείμενα:
«Παιδιατρική - Παιδιατρική Νεφρολογία»
«Πληροφορική στην Ιατρική Εκπαίδευση»

-----------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2910/28-5-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Νευρολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το παραπάνω μητρώο ισχύει για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

-----------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2910/28-5-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Περιγραφική Ανατομική», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το παραπάνω μητρώο ισχύει για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

15. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2911/24-6-2015
Γνωστικά αντικείμενα:
«Γενική Χειρουργική - Αγγειοχειρουργική»
«Ουρολογία - Νευροουρολογία»

------------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2911/24-6-2015  τροποποίησε προηγούμενες αποφάσεις της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014 και 2888/28-5-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Μαιευτική-Γυναικολογία», «Γενική Χειρουργική», «Αγγειοχειρουργική», «Οφθαλμολογία», «Ωτορινολαρυγγολογία», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παραπάνω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

-----------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2911/24-6-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2895/8-10-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Μικροβιολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παραπάνω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

16. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2913/23-7-2015

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2913/23-7-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Παιδιατρική - Παιδιατρική Ανοσολογία» και «Παιδιατρική - Παιδιατρική Καρδιολογία», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παραπάνω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

17. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2917/29-10-2015

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2917/29-10-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το γνωστικό αντικείμενο:

" Ορθοπαιδική"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (29-10-2017), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

 

18. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2919/11-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2919/11-12-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

1."Βασική Ιατρική Διατροφολογία"
2."Βιοχημεία - Μοριακή Βιολογία"
3."Ιατρική Βιοχημεία"
4."Φαρμακολογία-Κλινική Φαρμακολογία"
5."Ιατρική Βιοχημεία - Κλινική Βιοχημεία"

Επίσης η Σύγκλητος στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

1."Εργοφυσιολογία"
2."Νευροχειρουργική"
3."Ιατρική Βιολογία - Ιατρική Γενετική"
4."Παιδιατρική - Λοιμωξιολογία"
5."Νεογνολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

19. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2923/11-3-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2923/11-3-2016, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Ρευματολογία" και "Ουρολογία - Ανδρολογία".

Επίσης η Σύγκλητος στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Παιδιατρική - Παιδιατρική Νευρολογία"
"Χειρουργική Παίδων"
"Ουρολογία"
"Καρδιοχειρουργική"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-3-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

20. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2924/14-4-2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2924/14-4-2016, ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το γνωστικό αντικείμενο:

" Γενική Χειρουργική - Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (14-4-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

21. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2926/10 & 13 - 6 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2926/10 & 13 - 6 - 2016 ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το γνωστικό αντικείμενο:

" Πνευμονολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (13-6-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

 

22. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2929/19 - 7 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2929/19 - 7 - 2016 ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

" Δερματολογία- Αφροδισιολογία" "Γαστρεντερολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (19-7-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

23. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2930/31 - 8 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2930/31 - 8 - 2016 ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

" Θωρακοχειρουργική"  "Νεφρολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (31-8-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

24. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2933/9 - 11 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2933/9 - 11 - 2016 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο: " Γενική Χειρουργική" 

Στην ίδια Συνεδρίαση ενέκρινε και το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο: "Μαιευτική - Γυναικολογία - Ουρογυναικολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση (9-11-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν.

25. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 - 12 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 - 2016 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

" Προαγωγή Υγείας" 

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

26. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23- 1 - 2017

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 - 2017 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Ιστορία της Ιατρικής" 

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

27. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2960/1 και 4-6- 2018

Η Σύγκλητος στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2960/1 και 4-6- 2018 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016 η οποία αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016,
για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Οφθαλμολογία" 

 

 

Συνημμένα αρχεία: