Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας γνωστοποιούμε ότι παρήλθε ο χρόνος υποβολής προτάσεων για δράσεις στο «ΑΠΘ την Κυριακή». Ευχαριστούμε την ακαδημαϊκή κοινότητα για το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε, στέλνοντας τόσες πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις.

Για να επιτύχουμε όμως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χρειάζεται ο καθένας και η καθεμιά από εμάς, να προσφέρουμε λίγο από τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο μας και αρκετή από την ενεργητικότητά μας.

Καλούμε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, που θέλουν να συμμετάσχουν ως εθελοντές στο «ΑΠΘ την Κυριακή», να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.auth.gr/sundays και να συμπληρώσουν τη φόρμα Εθελοντή έως και την 31/03/2015.

Μπορούμε να καταφέρουμε όλοι μαζί να εργαστούμε ομαδικά ώστε να αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ακαδημαϊκό έργο που τελείται στο ΑΠΘ και να γνωριστούμε καλύτερα με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το δεδομένο ενδιαφέρον για εθελοντική προσφορά που θα δείξετε και ως εκ τούτου, θα έχουμε την ευκαιρία μαζί να εργαστούμε για την ευόδωση των δράσεων και την εδραίωση του θεσμού του «ΑΠΘ την Κυριακή».

Οι Πρυτανικές Αρχές

Περικλής Α. Μήτκας, Πρύτανης
Θεόδωρος Λ. Λαόπουλος, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού
Παρασκευή Κ. Αργυροπούλου − Πατάκα, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων
Δέσποινα Ι. Κλαβανίδου, Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αριάδνη Στογιαννίδου, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
Νικόλαος Χρ. Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 
2310996751
Submitted from Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων on 04/03/2015 @ 15:09