ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στο τηλέφωνο: 6945051246, Φαίη Σκυβαλάκη
Ε-mail: studentweek@auth.gr f.skyvalaki@gmail.com
Site: www.auth.gr/student-week
Facebook: Φοιτητική εβδομάδα

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε επιλέξτε:

  • το σύνδεσμο 'Προσωπικά Στοιχεία' για να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία
  • το σύνδεσμο 'Στοιχεία Πρότασης' για να προσθέσετε τα στοιχεία της πρότασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 07/04/2017 23:59