Διευθυντής: 

Professor

Γραμματεία: 

Address: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

2310997903

F: 

2310997903