Υπεύθυνος/η: 

Special Technical Laboratory Staff

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πύργος Παιδαγωγικής

54124 Πανεπιστημιούπολη

Θεσσαλονίκη

 

Τ: 

+30 2310 991203