Διευθυντής: 

Professor

Address: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέες εγκαταστάσεις Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τομέας Ιατρικής της Άθλησης

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τ: 

2310992184

Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Αθλητιατρική, Εφαρμογές Υγείας στην Άθληση.