Η βιβλιοθληκη του τμήματος λειτουργεί καθημερινά από τις 9- 15:00. Σκοπός της είναι να εξυπηρετεί τους φοιτητές για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Διευθυντής/Διευθύντρια: 

Laboratory Teaching Staff

Διοικητικό προσωπικό: 

Τ: 

2310994377

Διεύθυνση: 

Βιβλιοθήκη Γενικού Τμήματος.
Πτέρυγα Τοπογράφων Μηχανικών, ισόγειο