Οι χρήστες των Βιβλιοθηκών και των τριών Τομέων του Τμήματος έχουν πρόσβαση on-line στον κατάλογο όλων των Βιβλιοθηκών του A.Π.Θ. και σε βιβλιογραφικές και άλλες βάσεις δεδομένων που προσφέρονται από το Σύστημα Βιβλιοθηκών του A.Π.Θ. Το τμήμα Φαρμακευτικής διαθέτει Νησίδες Υπολογιστών.

Οι τόμοι των βιβλίων βρίσκονται σε αίθουσες στους 3 ορόφους του Τμήματος (2,3 και 4ος όροφος κτιρίου Φαρμακευτικής, Πληροφορικής και Βιολογίας).

Οι φοιτητές μπορούν να εκδώσουν κάρτα για δανεισμό βιβλίων στην βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικής στο ισόγειο του κτιρίου Φαρμακευτικής, Πληροφορικής και Βιολογίας.

Οι φοιτητές μπορούν να εξυπηρετηθούν από την βιβλιοθηκονόμο, που βρίσκεται στο γραφείο 306α του 3ου ορόφου. Πληροφορίες: Χ. Βιάρου τηλ. 2310997645, email: chviarou@pharm.auth.gr .

Επιστροφές βιβλίων από το σύστημα «Εύδοξος» γίνονται στην βιβλιοθηκονόμο του Τμήματος.

Διευθυντής/Διευθύντρια: 

Special Technical Laboratory Staff

Τ: 

+30 2310997645

F: 

+30 2310997645

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βιβλιοθήκη Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη