Διευθυντής: 

Emeritus Professor

Τ: 

+30 2310 999015

F: 

+30 2310 999019