Διευθυντής: 

Professor

Τ: 

+30 2310 999123

F: 

+30 2310 999004