Η βιβλιοθήκη του τμήματος έχει μεταφερθεί από το χώρο της ΤΑΞΥΠ, και πλέον βρίσκεται στο χώρο της του Νέου Κτιρίου Θέρμης των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ.
 

Διοικητικό προσωπικό: 

Τ: 

2310 992245

E: 

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέες εγκαταστάσεις Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης