Γραμματέας: 

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέες εγκαταστάσεις Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τ: 

2310 991602

F: 

2310 995282

E: 

Προσωπικό γραμματείας: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: