Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών CNES (Centre National d'Etudes Spatiales ) παρέχει διδακτορικές και μετα-διδακτορικές υποτροφίες στους αλλοδαπούς. Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω διεύθυνση. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2006

ΑΠΘ
Submitted from ΑΠΘ on 18/04/2006 @ 0:00