Ιταλοί αρχιτέκτονες στις χώρες της Βαλκανικής μεταξύ 19ου-20ου αιώνα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τ: 

2310 995481
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Thursday, 1 April, 2004 - 03:00 to Saturday, 3 April, 2004 - 03:00

Χώρος: 

Αίθουσα Τελετών
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ
Submitted on 19/04/2006 @ 0:00