Συνάντηση Αλλοδαπών Φοιτητών με τις Πρυτανικές Αρχες του Α.Π.Θ., τα μέλη της Επιτροπής του Τμήματος Σπουδών Α.Π.Θ. και γνωριμία με τις Προξενικές Αρχές των χωρών καταγωγής τους

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τ: 

2310 996771
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Thursday, 22 April, 2004 - 03:00 to Thursday, 1 January, 1970 - 04:00

Χώρος: 

Αίθουσα Τελετών
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ
Submitted on 19/04/2006 @ 0:00