Οργάνωση από Pr. James Crow (University of Edinburgh), Dr. Pagona Papadopoulou (Aristotle University of Thessaloniki), Tue, 16/05/2017 - 11:08
Διαβάστηκε 2,147
Οργάνωση από ΔΠΜΣ "Μουσειολογεία-Διαχείριση Πολιτισμού", Mon, 15/05/2017 - 12:54
Διαβάστηκε 1,990
Οργάνωση από IVSA Greece (IVSA Thessaloniki & IVSA Thessaly) - Παγκόσμια Οργάνωση Φοιτητών Κτηνιατρικής, Παραρτήματα Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, Fri, 12/05/2017 - 14:15
Διαβάστηκε 2,563
Οργάνωση από Φοιτητική Ομάδα Physicists Aristotle Thessaloniki-PATh, Wed, 10/05/2017 - 15:51
Διαβάστηκε 1,284
Οργάνωση από Συνδιοργάνωση του Ερευνητικού Προγράμματος "Προσφυγικές Ροές και Δομές Αλληλεγγύης" (Α.Π.Θ.), του Δήμου θεσσαλονίκης και της Εθελοντικής Οργάνωσης ΟΜΝΕS Κιλκίς, Tue, 09/05/2017 - 09:44
Διαβάστηκε 1,499

Pages