Η είσοδος σε όλες τις δραστηριότητες είναι δωρεάν.

Για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής.
Εξαιρούνται όσες δραστηριότητες αναφέρουν ρητά την ανάγκη δήλωσης συμμετοχής.