Γραμματέας: 

Μαρίνα Γιαρέντη

Τ: 

2310995397

F: 

2310995391

E: 

Προσωπικό γραμματείας: 

Δήμητρα Καραΐσκου

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: