Διευθυντής: 

Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδου Ομότιμη Καθηγήτρια

Γραμματεία: 

Γεώργιος Λαζαρίδης

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών 

Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 997903

F: 

+30 2310 997903