Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσης καθηγητή
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999450 e-mail: info@dent.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001657836)
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1078/26-10-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 03-01-2017.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητή

ΦΕΚ: 

1078/26-10-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Tuesday, 3 January, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Submitted on 10/11/2016 @ 19:29