Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών των Τμημάτων Κτηνιατρικής, Ψυχολογίας και Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995231 e-mail: info@vet.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Πτηνών»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001723608)
 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310997304 e-mail: info@psy.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001723844)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001723970)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001724124)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001724401)
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995251 e-mail: info@law.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικό Δίκαιο»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001724518)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001724730)
 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.
Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

ΦΕΚ: 

1142/11-11-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Wednesday, 18 January, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Submitted on 28/11/2016 @ 11:02