Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση ή Γεωμετρική Ανάλυση ή Θεωρία Διαφορικών Εξισώσεων ή Θεωρία Δυναμικού ή Θεωρία Τελεστών ή Μιγαδική Ανάλυση ή Συναρτησιακή Ανάλυση»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001725867)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001726122)
 
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995068 e-mail: info@vis.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001725127)
 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Αστροφυσική - Ρευστοδυναμική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001725266)
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ. Γραμματείας 2310992494 e-mail: info@phed.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική της Καλαθοσφαίρισης»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001725425)
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995241 e-mail: info@del.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των γλωσσών με έμφαση στη γερμανική γλώσσα»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001725575)
 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

ΦΕΚ: 

1143/11-11-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Wednesday, 18 January, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Submitted on 28/11/2016 @ 11:32