Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει δύο θέσεις καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μια(1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: ''Συστήματα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας''

Τομέας Συστημάτων

Μια θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή  ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: ''Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου''

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

 

 
Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

ΦΕΚ: 

1153/15-11-2016/τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Monday, 16 January, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

28210 37218

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανκών Υπολογιστών

Προέλευση Προκήρυξης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Submitted on 06/12/2016 @ 8:35