Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε σύμπραξη με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με θέμα

‘'Αρχαίο Δράμα, Δίκαιο και Πολιτική''

Οι εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώρα στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή στις
25 – 27 Μαΐου 2017.
 
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Thursday, 25 May, 2017 (All day) to Saturday, 27 May, 2017 (All day)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας
Submitted on 17/05/2017 @ 7:50