Ο Ενεργειακός Τομέας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σε συνεργασία με την Πρυτανεία, διοργανώνει, την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017, διάλεξη του Dr. Karl-Friedrich Ziegahn, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καρλσρούης της Γερμανίας, με θέμα:

"Ένα αειφόρο ενεργειακό μέλλον – Προκλήσεις για την πλήρη γνωστική αλυσίδα από τη βασική έρευνα μέχρι την καινοτομία"

Η εξασφάλιση επαρκούς, καθαρής και φθηνής ενέργειας είναι αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον της παγκόσμιας κοινότητας. Τα πεπερασμένα αποθέματα των συμβατικών ενεργειακών καυσίμων και (κυρίως) ο αρνητικός τους ρόλος στην επαπειλούμενη κλιματική αλλαγή επιτάσσουν ένα μετασχηματισμό του ενεργειακού γίγνεσθαι στην κατεύθυνση των ανανεώσιμων πηγών. Τα επόμενα χρόνια θα απαιτηθούν σημαντικές μεταβολές σε τεχνολογίες και πρακτικές σε ότι αφορά την παραγωγή, το μετασχηματισμό, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη χρήση της ενέργειας.
 
Στην ομιλία του Dr. K.F. Ziegahn θα παρουσιαστεί η πλήρης γνωστική αλυσίδα επί του προκειμένου, από τη βασική έρευνα στις επιστήμες υλικών και τις συναφείς διεργασίες ως τις προκλήσεις στην υλοποίηση, περιλαμβανομένων των τεχνολογικών εφαρμογών, κοινωνικο-οικονομικών  ζητημάτων, θεμάτων αποδοχής εκ μέρους των πολιτών και του κομβικού ρόλου της καινοτομίας. Θα παρατεθούν συγκεκριμένα παραδείγματα ως προς τη στοχοθέτηση της γερμανικής πολιτικής στον ενεργειακό τομέα και τον προσδιορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων, και θα σχολιασθούν οι διαφαινόμενες συνέπειες ως προς την πορεία προς ένα αειφόρο ενεργειακό μέλλον.

--------------

"A Sustainable Energy Future - Challenging the Whole Knowledge Chain from Basic Research towards Innovation"

The future of our societies has to be based on a clean, affordable and reliable energy supply. This includes all modes of energy for electricity production, for transportation and for heating and cooling, both for living and for industrial processes. Due to the limitation of fossil resources and due to the mitigation strategies fighting against anthropogenic climate change effects we are undergoing in the 21st century globally a transformation phase from fossil energy sources based on oil and coal towards renewable and climate protecting other sources of energy. These might be based on various forms of solar energy, directly used as solar thermal or photovoltaic energies or indirectly used as wind or biomass, or it might be provided by nuclear fusion or fission even as the latter ones are under public discussion. The energy system integration includes energy transformation, energy storage and distribution and its most efficient way of utilization.

This key lecture will give an overview on the whole research chain from fundamental basic research on materials science and transformation processes up to the implementation challenges including the technology application, the socio-economic questions, the acceptance by citizens, and the necessary innovation steps. With special respect to the German policy and research priorities the transformation of the German energy system and its consequences will be regarded as possible patterns for the future energy research focuses.

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Tuesday, 13 June, 2017 - 11:30 to 14:00

Χώρος: 

ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Submitted on 30/05/2017 @ 12:53