Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό επιβίωσης 2017 σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση
http://studentguide.auth.gr και να τον ανοίξετε μέσα από το κινητό σας ή το tablet σας.

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα του Τμήματος Σπουδών και
να τον κατεβάσετε σε μορφή pdf

 

Submitted from Τμήμα Σπουδών on 03/10/2017 @ 11:11