Διευθυντής: 

Αφροδίτη Χαριτάντη-Κουρίδου Καθηγήτρια

Τ: 

+30 2310 994730

F: 

+30 2310 994720