Γραμματέας: 

Παντελεήμων Μπακιρτζόγλου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέες εγκαταστάσεις Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τ: 

2310 991602

F: 

2310 995282

E: 

Προσωπικό γραμματείας: 

Αδάμ Σπυρίδης
Ελένη Ζαμπουρίδου
Πετρούλα Δόσπρα
Μαρία Σακελλαρίδου

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: