Γραμματέας: 

Δήμητρα Κούντη

Διεύθυνση: 

 

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

54124 Θεσσαλονίκη

 

Τ: 

+30 2310 996071
+30 2310 996022
+30 2310 996032
+30 2310 996020

F: 

+30 2310 996071

E: 

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για φοιτητικά και διοικητικά θέματα. Ειδικότερα στα φοιτητικά θέματα περιλαμβάνονται:

  • Οι εγγραφές των φοιτητών.
  • Η τήρηση του αρχείου των φοιτητών, στο οποίο περιλαμβάνονται η βαθμολογία, στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες και τη χορήγηση διπλωμάτων.
  • Η σύνταξη καταστάσεων φοιτητών, σύμφωνα με τη δήλωση επιλογής εκ μέρους τους των μαθημάτων που αυτοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
  • Η έκδοση πιστοποιητικών.

Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των φοιτητών, αυτή γίνεται όλες τις εργάσιμες μέρες από 12:00 έως 13:00 στα γραφεία της Γραμματείας, που βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Δ’ της Πολυτεχνικής Σχολής.

Προσωπικό γραμματείας: 

Κοραλία Νιτσοπούλου - Ξενίδου
Δήμητρα Αλεξίου
Μαρία Σακελλαρίδου
Ιωάννης Οσσανλής

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: