Αναπληρωτής Πρόεδρος
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη
Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου
54636 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 992612

F: 

+30 2310 207432

E: 

H Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου άμεσα συνδεδεμένο με το Α.Π.Θ. και τη λειτουργία του. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στα ανατολικά της πανεπιστημιούπολης, με εισόδους στην 3ης Σεπτεμβρίου και στην Εγνατία. Διαθέτει από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους χώρους παραγωγής και διανομής συσσιτίου στη Β. Ελλάδα, υγειονομική υπηρεσία και καφετερία. Κύριος σκοπός της λειτουργίας της είναι η σίτιση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.
 

ΣΙΤΙΣΗ
Το φοιτητικό συσσίτιο διανέμεται στους χώρους σίτισης της Λέσχης σε δύο μεγάλες αίθουσες χωρητικότητας 1.000 (Κάτω Λέσχη) και 500 ατόμων (Πάνω Λέσχη) αντίστοιχα, ενώ για τη σίτιση των μελών του προσωπικού του A.Π.Θ., η Λέσχη διαθέτει δύο μικρότερες αίθουσες.

Εκτός Λέσχης, σίτιση παρέχεται στους φοιτητές των αποκεντρωμένων Τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών στη Θέρμη και στη Σταυρούπολη, των τμημάτων της σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών και Θέρμης, καθώς και στις Κλινικές της Κτηνιατρικής Σχολής.

Τέλος, κατά τους θερινούς μήνες, η Λέσχη αναλαμβάνει τη σίτιση των φοιτητών της Δασολογίας που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στα Πανεπιστημιακά Δάση στο Περτούλι Τρικάλων και στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και στηρίζει τη λειτουργία της Κατασκήνωσης του Α.Π.Θ. στην Καλάνδρα Χαλκιδικής.

Σήμερα, η Λέσχη έχει δυνατότητα παραγωγής άνω των 15.000 γευμάτων ημερησίως. Δωρεάν σίτιση παρέχεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν είναι πτυχιούχοι άλλης σχολής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και δεν έχουν υψηλό εισόδημα οι ίδιοι ή οι γονείς τους (προκύπτει από δήλωση της εφορίας), σε ομογενείς, Κύπριους, αλλοδαπούς που τους έχει χορηγηθεί υποτροφία και σε ορισμένες άλλες κατηγορίες φοιτητών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  
 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Η Π.Φ.Λ. καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τα νοσήλια των φοιτητών του Α.Π.Θ. Στις εγκαταστάσεις της υπάρχει Ιατρείο που λειτουργεί από τις  8:00π.μ. έως και τις 15:00μ.μ και συμβουλευτικός σταθμός ψυχολογικής υποστήριξης, στον οποίο έχουν δικαίωμα δωρεάν προσέλευσης όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές. 

Η Λέσχη στηρίζει επίσης τη διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων και διατηρεί μουσικό τμήμα με χορωδία και φωτογραφικό όμιλο.

Τέλος, στις εγκαταστάσεις της στεγάζεται το Τμήμα Διασύνδεσης, καθώς και  το Γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή.
 

Χρήσιμα τηλέφωνα: 
Γραφείο Σίτισης: +30 2310 992623
Υγειονομική Υπηρεσία: +30 2310 992642