"Εικόνα και Λόγος στα Media"

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Friday, 4 November, 2005 - 02:00

Χώρος: 

Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Submitted on 19/04/2006 @ 0:00